Log in

We wijzen u graag op het volgende:

Security

In de WBSO Portal worden alleen persoonsgegevens van betrokkenen bij subsidies ingevoerd en opgeslagen. Afhankelijk van de gebruikersrol en de ingevoerde gegevens verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van de betrokkenen: Naam, Functie, Telefoonnummer, E - mailadres, Geslacht, BSN, Gebruikersnaam, Wachtwoord, IP - adres, Prognose WBSO uren en Gerealiseerde WBSO uren.